Εύκολα και Σπιτικά Μους κεράσι με αναρή, αιγινό γάλα και καρύδα